ВЕТРОСУН

Ветросун је хибридни уређај за искоришћење енергије ветра и сунца направљен од ВЕТАР турбине и посебно обликованих соларних панела. Међусобно спојени, соларни панели формирају нагнуту платформу која усмерава ваздушну масу према ВЕТАР турбини. Ово за последицу има убрзање ваздуха унутар турбине која аутоматски повећава уобичајену производњу енергије ВЕТРА, у овом случају, за око 15%.

ВЕТРОСУН је најбоље решење за све локације јер подједнако ефикасно искоришћава и енергију ветра и сунца.


Комбинована снага ВЕТРОСУНА-а 15и4.2 је 19,2 кВ, 15 кВ за ветар и 4,2 кВ за соларну енергију.
Комбинована инсталирана снага ВЕТРОСУН-а 13и4.2 је 17,2 кВ, 13 кВ за енергију ветра и 4,2 кВ за соларну енергију.

Више техничких података за ВЕТРОСУН можете наћи у брошурама.ВЕТРОСУН

ПРЕДНОСТИМоже се користити појединачно или у низу, у урбаној или руралној средини. Чак се може прилагодити и користити на зградама.

Оно што га чини посебно корисним је његова примена на вредним и пољопривредним земљиштима. Како је издигнут изнад земље, на висини од 7,6 метара, ово омогућава несметано коришћење земљишта за баште, пољопривреду или исхрану стоке на пашњацима.

На овај начин ВЕТРОСУН соларни панели су много више заштићени од вандализма од уобичајених соларних панела који не само што чине земљиште неупотребљивим, већ су такође веома склони оштећењима.

ВЕТРОСУН решења могу се користити и као светлосни извор за градску и сеоску употребу са светлостиним конусом од скоро 36 метара у пречнику и са 7,6 метара висине соларне платформе.за више информација погледајте наше најновије брошуре

ВЕТРОСУН БРОШУРЕ

ВЕТРОСУН ВИДЕО ПРИКАЗ