ИНДУСТРИЈСКА ПРИМЕНА

У данашњем времену индустрија ветра је оптерећена наизглед непремостивим проблемима, на пример:


 • Проблеми са високим трошковима одржавања (ако се поквари мењач трошкови поправке или замена ће бити скоро као да инсталирате још једну ветротурбину а ако се покваре кочнице ротора, неконтролисано окретање лопатица може често да уништи целу турбину).
 • Проблеми са радарима и правилима око максималне висине.
 • Проблеми са животном средином и комунални проблеми а тичу се високих нивоа буке и вибрација, привлачење и удари муња као и проблеми са масовним уништавањем птица и слепих мишева.


Због горе наведених проблема велике ветротурбине се не могу користити у близини насеља а нису ни нарочито пријатељске према животињском свету.

Имајући у виду све ове проблеме великих развојних пројеката ми смо осмислили: ВЕТРОХВАТ и ВЕТРОСТУБ, јединствена, патент пендинг, решења .

И ВЕТРОХВАТ и ВЕТРОСТУБ су модуларна решења заснована на ВЕТРУ 15 намењена искоришћењу енергије ветра велике снаге.

Предности нашег приступа у односу на велике ветротурбине:

Модуларна излазна снага - излазна снага се може лако уређивати тако што се једноставно додају или уклањају ВЕТАР ветротурбине. 

  Повећана поузданост - вишејединични излаз енергије, нема мењачких кутија.


  Већа производња у односу на површину попречног пресека ротора - мања површина ротора али и такође и мања површина целокупне структуре у односу на уобичајене ветротурбине исте снаге. 


  Лакше одржавање - много је лакше чистити и поправљати мање уређаје него веома велике. 


  Много лакша инсталиција турбина - једном када када се главна структура постави, свака турбина, тежине само 760 кг, може се поставити користећи и најмање дизалице које једноставно поставе турбину на своје место. 


  Приступ хибридне технологије - иста технолошка основа може се користити и за друге сврхе, попут телекомуникација (Wi-Fi одашиљачи, одашиљачи за мобилне телефоне, итд.) и безбедносне сврхе (поставке радара). Такође се може извршити надоградња соларним плочама. 


  Повећана безбедност птица и слепих мишева - за разлику од великих ветротирбина, које убију на милионе птица и слепих мишева сваке године, уоквирене, мали и брзоротирајући ротори ВЕТАР 15 ветротурбина су веома приметни птицама и слепим мишевима што чини њихово рањавање или убијање од стране ротора турбина скоро немогућим. 


  Значајно умањене вибрације и стрес на носећој структури (продужење периода употребе и повећана резонантна отпорност) као и умањен ефекат светлосног треперења. 


   ВЕТРОХВАТ

  ИНДУСТРИЈСКО РЕШЕЊЕ СРЕДЊЕ СНАГЕ

  Услед своје модуларне природе долази у 8 уређења од којих два (75 кВ и 105 кВ) имају два лика устројења. Устројства снаге крећу се од 45 до 510 кВ. Свако уређење може бити накнадно измењено на нивоу снаге од 15 кВ. 

  ВЕТРОХВАТ је нарочито користан у ситуацијама где је потребно испоштовати прописе о максималној висине јер је конфигурисан тако да иде у  ширину.

  Сваки ВЕТРОХВАТ је онолико пута поузданији, у односу на уобичајене ветротурбине, колико турбина има. На пример ако се један ВЕТРОХВАТ састоји од 7 ВЕТАР 15 ветротурбина биће најмање 7 пута поузданија од обичних ветротурбина (умножено са два јер свака ВЕТАР 15 ветротурбина има два одвојена електрогенератора).

  Чак и у случају квара неких елемената ВЕТРОХВАТА он неће престати са радом што није случај са обичним ветротурбинама.

  ВЕТРОХВАТ може бити надограђен соларним ФВ плочама и постати ветро-соларни хибрид.  

  ВЕТРОСТУБ

  ИНДУСТРИЈСКО РЕШЕЊЕ ВЕЛИКЕ СНАГЕ

  Устројства снаге крећу се од 570 кВ до 2250 кВ. Свако уређење може бити накнадно измењено на нивоу снаге од 15 кВ.

  Сваки од енергетско - висинских делова ВЕТРОСТУБА састоји се од четири ВЕТАР 15 ветротурбина и може бити надограђен са 32 соларне плоче које по једном сегменту додају још 5.6 кВ постављене снаге. 

  Све укупно, за ВЕТРОСТУБ 1500 СК опцију, то износи 142 кВ соларне енергије односно укупно 1642 кВ комбиноване снаге. За максимално искоришћење соларне енергије могуће је додати још 188 кВ соларних панела за укупну снагу од 1830 кВ.

  Тренутно постоје 3 типа максималне конфигурције и то су:

  ВЕТРОСТУБ 1500 - макс. снага 1500 кВ - само ветар
  ВЕТРОСТУБ 1500 СК - макс.снага 1642 кВ - ветар + сунце
  ВЕТРОСТУБ 1500 СКТ - макс.снага 1830 кВ - ветар + сунце

  СК је ознака за Сунчана Крила  док је СКТ ознака Сунчана Крила и Торањ

  Исто важи и за опцију од 2 МВ:

  ВЕТРОСТУБ 2250 - макс. снага 2250 кВ - само ветар
  ВЕТРОСТУБ 2250 СК - макс.снага 2463 кВ - ветар + сунце
  ВЕТРОСТУБ 2250 СКТ - макс.снага 2620 кВ - ветар + сунце

  Ветростуб је онолико пута поузданији, у односу на конвенционалне турбине на ветар, колико турбина на ветар има. То значи да има много мање О & М трошкове у односу на традиционалне турбине, док готово непостојеће време застоја омогућава да систем ради на скоро 100% доступности.

  Чак и у случају да су поједини елементи Ветростуба у квару, систем никада неће остати у стању мировања, што није случај са конвенционалним турбинама на ветар.

  Сваки ниво на Ветростубу има независни механизам окретања који омогућава потпуно искоришћавање енергије ветра у односу на брзину вјетра и промене правца на различитим нивоима висине.
  Ова могућност заједно са другим карактеристикама чини Ветростуб потпуно јединственим решењем за конверзију енергије ветра и сунца.

  За више информација и упоредних поређења слободно нас контактирајте директно.